Nottingham Station Car Park

Lokasjon Nottingham
Type bygning Parkeringshus
År 2012
Størrelse 950 p-plasser
Elementprodusent SCC ltd
Hovedentreprenør Vinci
IC Produkter BSF  TSS og DTS til IC P-hus konsept