Øivinds vei 2, Bjerke, Oslo

Lokasjon Bjerke, Oslo
Type bygning Omsorgsleiligheter
År 2018
Størrelse 80 stk leiligheter
Totalentreprenør BundeBygg
Betong element Con-Form AS
Arkitekt MAP Arkitekter AS
IC Produkter BWC