One Blackfriars, London

Lokasjon London, England
Type bygning Kontor og næring
År 2015
Størrelse  52 etasjer og 170 m høgt
Elementprodusent Bison Manufacturing
Hovedentreprenør Laing O’Rourke
IC Produkter  RVK trappeforbindelser