Ramstadtunet, Nannestad

Lokasjon Ramstadtunet, Nannestad
Type bygning Leiligheter
År 2021
Totalentreprenør  
Betong element  
IC Produkter BWC 40 U-H