Rathbone Square, London

Lokasjon London
Type bygning Leiligheter og kontorer
År 2012-2014
Størrelse 38,300m²
Elementprodusent FP McCann
Hovedentreprenør John Sisk
IC Produkter TSS og RVK for trapper