Scottish Power HQ, Glasgow

Lokasjon Glasgow
Type bygning Kontorer
År 2015
Størrelse 34,700m²
Elementprodusent Laing O’Rourke
Hovedentreprenør Laing O’Rourke
IC Produkter BSF  til bjelke søyle forbindelser