Solsiden

Lokasjon Karmsundet, Haugesund
Type bygning Leiligheter
År 2014
Størrelse 68 leiligheter
Hovedentreprenør Kruse Smith Entrepenør
IC Produkter  TSS trappeforbindelser  og

BWC balkongforbindelser