St. Paul’s Place, Sheffild

 Lokasjon Sheffield, England
Type bygning Kontor
År 2013
Elementprodusent Acheson & Glover
Hovedentreprenør Bowmer & Kirkland
IC Produkter TSS for trapper