Universety of Leeds MSCP

Lokasjon Leeds
Type bygning Parkeringshus
År 2015
Størrelse 600 p-plasser over 7 etasjer
Elementprodusent  SCC Design Build
Hovedentreprenør SCC Design Build
IC Produkter BSF  TSS og DTS til IC P-hus konsept