Wessels Hus

Lokasjon Lillestrøm
Type bygning Kontor
År 2015
Størrelse 44 leiligheter
Elementprodusent Con-Form region Sør-Norge
Hovedentreprenør NCC Construction
IC Produkter TSS for trapp og BWC for balkong