Grua Torg, Lunner Kommune

Lokasjon Grua Torg, Lunner
Type bygning Leiligheter
År 2021
Totalentreprenør  
Betong element  
IC Produkter BWC 55 light